Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bành Dạng”

(sửa lại khỏi oan cho Dạng: "vị chúng nhân sở báng huỷ ư Châu mục Lưu Chương" là vì bị người ta nói xấu với Chương chứ Dạng ko nói xấu Chương)
Bành Dạng mình dài 8 thước, dũng mạo khôi ngô, tính kiêu ngạo, xem thường mọi người, chỉ kính trọng. Người cùng quận là [[Tần Mật]], từng tiến cử ông với thái thú [[Hứa Tĩnh]].
 
Thời Lưu Chương, Bành Dạng làm quan ở Ích châu, không hơn được chức Thư tá. Sau đó ông bị mọi người gièm pha nói xấu với Châu mục [[Lưu Chương (lãnh chúa)|Lưu Chương]], nên bị Chương phạt cắt râu tóc, đày làm nô lệ<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B740 Tam Quốc chí, Thục thư 10: Lưu '''Bành''' Liêu Lý Lưu Ngụy Dương truyện].
 
Năm 214, [[Lưu Bị]] vào Thục, đang dừng chân trước khi lên bắc đánh [[Trương Lỗ]]. Bành Dạng muốn yết kiến Lưu Bị, bèn đến gặp [[Bàng Thống]]. Bàng Thống với Bành Dạng không quen biết, lại đang có khách, Bành Dạng đi thẳng lên giường của Thống mà nằm, nói với Thống rằng: ''“Đợi khách đi rồi sẽ cùng anh nói chuyện.”''
61.983

lần sửa đổi