Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bành Dạng”

n
cố viết "Chánh" để làm gì?
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (cố viết "Chánh" để làm gì?)
Năm 214, [[Lưu Bị]] vào Thục, đang dừng chân trước khi lên bắc đánh [[Trương Lỗ]]. Bành Dạng muốn yết kiến Lưu Bị, bèn đến gặp [[Bàng Thống]]. Bàng Thống với Bành Dạng không quen biết, lại đang có khách, Bành Dạng đi thẳng lên giường của Thống mà nằm, nói với Thống rằng: ''“Đợi khách đi rồi sẽ cùng anh nói chuyện.”''
 
Khách đi khỏi, Bàng Thống đến ngồi cùng Bành Dạng, ông trước tiên đòi ăn cơm, rồi mới nói chuyện, nhân đó nghỉ qua đêm, ở lại cả ngày. Thống rất thích Bành Dạng, mà [[Pháp Chính|Pháp Chánh]] vốn biết ông, nên cùng nhau tiến cử Bành Dạng với Lưu Bị. Lưu Bị cũng cho rằng Bành Dạng là kỳ tài, vài lần lệnh cho ông tuyên truyền việc quân, điều động chư tướng; Bành Dạng làm việc vừa ý Bị, ngày càng được đánh giá cao. Sau khi chiếm được [[Thành Đô]], Lưu Bị lãnh chức Ích Châu mục, cất nhắc Bành Dạng làm Trị trung tòng sự.
 
Bành Dạng từ kẻ tù đồ, bỗng chốc có địa vị cao, tỏ ra kiêu ngạo tự đắc, ngày càng quá đáng. [[Gia Cát Lượng]] bề ngoài tiếp đãi Bành Dạng, mà trong lòng không ưa; nhiều lần ngầm nói với Lưu Bị rằng Bành Dạng tâm lớn chí cao vượt quá tài năng của bản thân. Lưu Bị tín nhiệm Lượng, tra xét việc làm của Bành Dạng, dần lạnh nhạt với ông. Năm [[220]], Lưu Bị đưa ông ra làm Giang Dương thái thú.
61.977

lần sửa đổi