Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bành Dạng”

n
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
==Cuộc đời và sự nghiệp==
Bành Dạng mình dài 8 thước, dũngdung mạo khôi ngô, tính kiêu ngạo, xem thường mọi người, chỉ kính trọng người cùng quận là [[Tần Mật]], từng tiến cử ông ta với thái thú [[Hứa Tĩnh]].
 
Thời Lưu Chương, Bành Dạng làm quan ở Ích châu, không hơn được chức Thư tá. Sau đó ông bị mọi người gièm pha nói xấu với Châu mục [[Lưu Chương (lãnh chúa)|Lưu Chương]], nên bị Chương phạt cắt râu tóc, đày làm nô lệ.