Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Location map/data/Pháp”

n (Đã khóa “Mô đun:Location map/data/Pháp”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều: Được nhúng vào hơn 25.000 trang ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di ch)
left = -5.8,
right = 10.0,
image = 'France location map-Regions and departements-2015.svg',
image1 = 'France relief location map.jpg'
}
22

lần sửa đổi