Khác biệt giữa các bản “Kinh tế Việt Nam, 1976-1986”

n
 
==Tham khảo==
*Đặng Phong (2008), ''Tư duy kinh tế Việt nam: Chặng đường gian nan và ngoạn mục 1975-1989'', Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội.
*Đảng Cộng sản Việt Nam, ''Văn kiện Đảng toàn tập'', công khai tại [[http:/www/cpv.org.vn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam]].
 
[[Thể loại: Lịch sử kinh tế Việt Nam]]