Khác biệt giữa các bản “Khoa học xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Liên kết ngoài: Alphama Tool)
 
Học các khóa học trong thư viện thường bao gồm các bộ sưu tập khoa học quản lý, các hệ thống thông tin và công nghệ, nghiên cứu các phương pháp, thư mục và phân loại, bảo quản, tài liệu tham khảo, số liệu thống kê và quản lý. Khoa học Thư viện là không ngừng phát triển, lồng ghép các chủ đề mới như quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin về kiến trúc và Quản lý kiến thức, trong số những người khác.
 
==Các ngành học khác==
==Phương pháp nghiên cứu==
===Nghiên cứu xã hội===
===Học thuyết===
 
 
== Xem thêm ==
1.077

lần sửa đổi