Hoang Dat

Gia nhập ngày 11 tháng 7 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
{{Userbox bảo quản viên}}
{{-}}
 
{{Warning|Tất bật với các công việc cuối năm, tôi sẽ không thường xuyên tham gia wikipedia được. Mọi tin nhắn và công việc có thể sẽ chậm trễ. Mong mọi người thứ lỗi hoặc xin hỗ trợ giúp dùm. Cảm ơn mọi thành viên, chúc năm mới 2015 đầy tốt đẹp và an lành!}}