Khác biệt giữa các bản “Lê Lai”

(bảo vệ chúa và nghĩa quân)
:''Ta là chúa Lam Sơn đây!''
 
Quân Minh ngỡ là Lê Lợi nên xúm lại đánh kịch liệt. Lê Lai cầm binh dùng kế cầm chân giặc khoảng 500 tấn công quân minh ác liệliệt nhưng lại thất bại, bị quân Minh bắt và đem hành hình. Hôm ấy là ngày 29 tháng 4 [[âm lịch]].
 
==Đời sau tưởng nhớ==
Năm 1428, khi Lê Lợi lên ngôi vua, ông được truy tặng là "Sùng trung Đồng đức hiệp mưu bảo chính Lũng Nhai công thần", hàm thiếu úy, thuỵthụy là Toàn Nghĩa. Năm sau, Thái Tổ sai [[Nguyễn Trãi]] viết hai bản lời thề ước trước và lời thề nhớ công của ông bỏ vào trong hòm vàng. Các đời vua sau tiếp tục phong tặng cho ông, cao nhất là năm 1484, [[Lê Thánh Tông]] gia phong ông làm Trung Túc vương.
 
Lê Thái Tổ mất ngày 22 tháng 8 nhuận âm lịch năm 1433, trước khi mất có dặn lại đời sau phải làm giỗ Lê Lai trước một ngày, tức là ngày 21 tháng 8. Từ đó dân gian truyền lại câu: "Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi".
Người dùng vô danh