Khác biệt giữa các bản “Lý Phong (Tào Ngụy)”

n
n
Giữa những năm Chánh Thủy (240 – 249), được thăng làm Thượng thư hữu bộc xạ. Phong ở đài tỉnh, thường nói thác là có bệnh; khi ấy theo đài chế, bệnh đến trăm ngày thì bị giải chức, bệnh của ông mới đến vài mươi ngày thì đột nhiên khỏi, ít lâu lại bệnh, cứ thế vài năm. Từ trước, con Phong là Thao được chọn lấy Tề trưởng công chúa, ông ngoài mặt thì từ chối, mà trong lòng thì không kiêng sợ gì nữa. Em Phong là Dực, Vĩ làm quan vài năm đã lên đến Quận thú. Phong ở trước mặt mọi người thường răn dạy các em phải làm việc cho xứng với ngôi vị của mình. Vào lúc Thái phó [[Tư Mã Ý]] cứ mãi xưng bệnh, Vĩ làm quan nhận bổng lộc 2000 thạch, lại say sưa khiến 2 quận Tân Bình, Phù Phong hỗn loạn, mà Phong không quản; mọi người đều cho rằng ông cậy sủng mới dám như thế.<ref name="T1"/>
 
[[Tào Sảng]] chuyên quyền, Phong đứng giữa 2 người Sảng – Ý, không tỏ thái độ, vì thế người đương thời trào phúng rằng: “Thế của Tào Sảng nóng như canh, cha con Thái phó lạnh như tương, anh em Lý Phong như Du Quang.” ÝTức là nói Phong ngoài thì thanh tịnh, trong có mưu đồ, tương tự như Du Quang <ref>Du Quang là một loài yêu tinh/quái ở [[Trung Quốc]] cổ đại. Theo truyền thuyết trước [[đời Tần]], Thổ tinh (hay quái) được gọi là Phần Dương, Thủy tinh được gọi là Võng Lưỡng, Mộc tinh được gọi là Tất Phương, Hỏa tinh được gọi là Du Quang, Kim tinh được gọi là Thanh Minh. Sự xuất hiện của các loài yêu tinh này được xem là điềm báo sắp có thiên tai, ôn dịch, chiến tranh,...</ref>. Sau sự biến lăng Cao Bình, Tư Mã Ý tâu xin giết Sảng (249), dừng xe trước cửa cung, nói cho Phong biết; ông sợ đến mức thở không ra hơi, quỵ xuống không đứng dậy ngay được.<ref name="T1"/>
 
==Chết vì quyền thần==
433

lần sửa đổi