Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật”

không có tóm lược sửa đổi
{{subcat guideline|chỉhướng dẫn về độ nổi bật|Độ nổi bật|WP:ĐNB|WP:DNB|WP:N}}
{{nutshell|Nếu một chủ đề được các nguồn [[WP:NCNP|thứ cấp]] [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|đáng tin cậy]] và [[WP:Nguồn|độc lập]] với chủ thể đưa tin đáng kể, chủ đề sẽ được coi là thỏa mãn các tiêu chí đưa vào để có một bài viết riêng rẽ}}
{{IncGuide}}