Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổ tức”

không có tóm lược sửa đổi
n (robot Thêm: ja)
Không có tóm lược sửa đổi
'''Cổ tức''' là sựphần phân chia một phần [[lợi nhuận]] sau thuế cho các [[cổ đông]] của các [[công ty cổ phần]]. Cổ tức có thể được chia bằng tiền hoặc cổ phiếu thêm (chia cổ tức bằng cổ phiếu).
==Mục đích, ý nghĩa==
Mục đích cơ bản của bất kỳ công việc [[kinh doanh]] nào là tạo ra [[lợi nhuận]] cho những chủ sở hữu của nó, và cổ tức là cách thức quan trọng nhất để việc kinh doanh thực hiện được nhiệm vụ này. Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần trong số đó thông thường được tái đầu tư vào việc kinh doanh và được gọi là [[tiền lãi giữ lại]], một phần khác của lợi nhuận được giữ lại để lập các quỹ dự phòng và phần còn lại trong số đó có thể được chi trả cho các [[cổ đông]] như là cổ tức. Việc thanh toán cổ tức làm giảm lượng tiền lưu thông đối với công việc kinh doanh, nhưng việc phân bổ lợi nhuận cho các chủ sở hữu, sau tất cả mọi điều, là mục đích chính của kinh doanh.
14

lần sửa đổi