Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

 
== Trong sử sách ==
Quan Hưng là con thứ hai của [[Quan Vũ]] và là em trai của [[Quan Bình]]. Khi cha và anh ở lại trấn giữ Kinh châu, Quan Hưng vào Ích châu với [[Lưu Bị]] từ nhỏ và lớn lên tại Ích châu. Quan Hưng trởlàm thànhmột ngườiquan kếvăn tụcchứ tướckhông Hánphải Thọquan đình hầunhư củaLa chaQuán mìnhTrung khimiêu cảtả Quantrong tiểu tuyết QuanTam BìnhQuốc bịdiễn quânnghĩa . Ông mất sớm, không rõ bao nhiêu tuổi<ref name="ldp394">Lê [[Đông Ngô]]Phương, sách bắtđã giếtdẫn, nămtr 219394</ref>.
 
Từ khi còn trẻ, ông đã được [[Gia Cát Lượng]] - thừa tướng của [[Thục Hán]] - quý mến. Ông và [[Trương Bào]](con của Trương Phi) đều được [[Triệu Vân]] chỉ dạy tận tình từ võ công cho đến binh pháp.
 
Khi Quan Hưng 19 tuổi, ông được phong chức làm quan trong chính quyền Thục Hán.
 
Sau này Quan Hưng được Gia Cát Lượng cất nhắc làm thị trung và Trung giám quân. Ông mất sớm, không rõ bao nhiêu tuổi<ref name="ldp394">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 394</ref>.
 
== Gia quyến ==
Người dùng vô danh