Khác biệt giữa các bản “Đai đen”

n
General Fixes
n (Alphama Tool, General fixes)
n (General Fixes)
| title =The Judo Rank System
| publisher =JudoInfo.com
| date = Last modified Marchngày 25, tháng 3 năm 2007.
| url = http://www.judoinfo.com/obi.htm
| accessdate = 2007-10-15 }}