Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Methanol”

n
General Fixes
n (→‎Tham khảo: General Fixes)
n (General Fixes)
|last = National Institute for Occupational Safety and Health
|title = The Emergency Response Safety and Health Database: Methanol
|date = Augustngày 22, tháng 8 năm 2008
|url = http://www.cdc.gov/niosh/ershdb/EmergencyResponseCard_29750029.html
|accessdate = Marchngày 17, tháng 3 năm 2009}}
</ref>. Ở [[nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn|nhiệt độ phòng]], nó là một chất lỏng phân cực, và được sử dụng như một chất chống đông, dung môi, nhiên liệu, và như là một chất làm biến tính cho ethanol. Nó cũng được sử dụng để sản xuất diesel sinh học thông qua phản ứng xuyên este hóa.