Khác biệt giữa các bản “Kinh tế Việt Nam, 1976-1986”

n
n
*Đảng Cộng sản Việt Nam, ''Văn kiện Đảng toàn tập'', công khai tại [http://www.cpv.org.vn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam].
 
==Xem thêm==
*[[Thời bao cấp]]
*[[Đổi mới]]
*[[Cải cách giá - lương - tiền]]
*[[Cải tạo công thương nghiệp tư doanh]]
*[[Chiến dịch Z30]]
[[Thể loại: Lịch sử kinh tế Việt Nam]]
[[Thể loại: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam]]
14.592

lần sửa đổi