Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

n
General Fixes
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (General Fixes)
trang chủ = http://www.itdr.org.vn|
}}
'''[[Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch]]'''<ref>http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13037</ref> (tên giao dịch quốc tế: ''Institule For Tourism Deverlopment Research'', '''''ITDR'''''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.itdr.org.vn/|title = Tên viết tắt}}</ref>)
là cơ quan sự nghiệp công lập trực thuộc [[:vi:Tổng_cục_Du_lịch_Tổng cục Du lịch (Việt_NamViệt Nam)|Tổng cục Du lịch]], [[:vi:Bộ_Văn_hóaBộ Văn hóa,_Thể_thao_và_Du_lịch_ Thể thao và Du lịch (Việt_NamViệt Nam)|Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch]], có chức năng nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quản lý, phát triển du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Kể từ khi thành lập cho đến nay, Viện đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 25 năm.<ref>{{Chú thích web|url = http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13037|title = Quyết định thành lập}}</ref>
 
==Mục lục==
 
===Lịch sử hình thành và phát triển===
''Ngày 6 tháng 9 năm 1988, [[Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch]] được thành lập theo quyết định số 265/QĐTC-TCCB, với Viện trưởng đầu tiên là Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, chuyên gia về kinh tế''
 
=== Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ===
''6. TS. Hà Văn Siêu (2009 đến nay)''
 
=== <big>Chức năng, nhiệm vụ</big>===
'''''<big>Chức năng</big>'''''
 
[[Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch]] là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Viện được thành lập năm 1988, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quản lý, phát triển du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.
 
'''''<big>Nhiệm vụ</big>'''''