Khác biệt giữa các bản “Nửa mặt phẳng”

n (Alphama Tool, General fixes)
 
Về mặt lí thuyết, các ví dụ trên không hoàn toàn đúng vì chúng chỉ phẳng. Các mặt phẳng luôn phẳng
(tức là không lồi lõm?) và luôn luôn kéo dài về hai phía.Do đó, không có một ví dụ hoàn toàn đúng về mặt phẳng.
 
== Nửa mặt phẳng ==
'' Xem: [[Bờ mặt phẳng]]''
 
Trong trường hợp của một mặt phẳng kéo dài vô tận, khi bị chia cắt thì đường chia cắt được gọi là bờ của mặt phẳng. Bờ của mặt phẳng chỉ có thể là một [[đường thẳng]]. Ta có hai nửa mặt phẳng. Hai nửa mặt phẳng trên được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.
Hai nửa mặt phẳng trên được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.
 
Từ đó rút ra: '''Nửa mặt phẳng là một phần của mặt phẳng bị chia ra bởi một đường thẳng, hai nửa mặt phẳng chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.'''
 
".
*Mặt phẳng Bbờ bị chia ra bởi đường thẳng b gọi là "nửa mặt phẳng bờ b".
 
Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.
Người dùng vô danh