Khác biệt giữa các bản “Lý thuyết BCS”

không có tóm lược sửa đổi
'''Lý thuyết BCS''' là mô hình lý thuyết vi mô được ba [[nhà vật lý]] [[John Bardeen]], [[Leon Cooper]] và [[Robert Schrieffer]] đưa ra vào năm [[1957]] để giải thích hiện tượng [[siêu dẫn]]. Lý thuyết này giải thích rất thành công những tính chất vi mô của hệ siêu dẫn và [[nhiệt động lực học]] của hệ. Lý thuyết này cũng rất tương thích với một mô hình định tính khác là "[[lý thuyết Ginzburg-Landau]]".
 
Ý tưởng cơ bản của mô hình này là khi trong hệ xuất hiện lực hút giữa các [[điện tử]], [[trạng thái lượng tử|trạng thái]] điện tử cơ bản của hệ [[chất rắn]] trở nên không bền so với trạng thái mà trong đó có xuất cặp điện tử với [[spin]] và [[xung lượng]] trái ngược.
Người dùng vô danh