Khác biệt giữa các bản “Phạm Huy Quang”

Trang mới: “'''Phạm Huy Quang''' (1846-1888), tên lúc nhỏ là '''Phạm Huy Ôn''', quê làng Phù Lưu huyện Đông Quan tỉnh Nam Định (thời vua Tự Đức), n…”
(Trang mới: “'''Phạm Huy Quang''' (1846-1888), tên lúc nhỏ là '''Phạm Huy Ôn''', quê làng Phù Lưu huyện Đông Quan tỉnh Nam Định (thời vua Tự Đức), n…”)
(Không có sự khác biệt)