Khác biệt giữa các bản “E-mail client”

n
→‎Số cổng: General Fixes
n (General Fixes)
n (→‎Số cổng: General Fixes)
 
===Số cổng===
Email servers và clients theo quy ước sử dụng các số [[TCP#C.C3.A1c c.E1.BB.95ng TCP|cổng TCP]] trong bảng sau. Đối với MSA, IMAP and POP3, các bảng báo cáo cũng cũng lầcc nhãn mà một mail client sử dụng để truy vấn các bản ghi [[SRV]] và khám phá cả các tên máy chủ và số cổng của các dịch vụ tương ứng.<ref>{{cite IETF |title=Use of SRV Records for Locating Email Submission/Access Services |rfc=6186 |author=Cyrus Daboo |year=2011 |month=March |publisher=[[Internet Engineering Task Force|IETF]] |accessdate=ngày 17 Apriltháng 4 năm 2013}}</ref>
{| class="wikitable"
|-