Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2015”

n
(Script) File renamed: File:01W 2015 track.pngFile:Mekkhala 2015 track.png File renaming criterion #3: Correct misleading names into accurate ones.It has been upgraded to TS Mekkhala.
((()
n ((Script) File renamed: File:01W 2015 track.pngFile:Mekkhala 2015 track.png File renaming criterion #3: Correct misleading names into accurate ones.It has been upgraded to TS Mekkhala.)
|Dissipated=đang hoạt động
|Image=Invest 92W Jan 12 2015.jpg
|Track=01WMekkhala 2015 track.png
|10-min winds=30
|1-min winds=30
479

lần sửa đổi