Khác biệt giữa các bản “Y tế”

n
General Fixes
n (General Fixes)
Chăm sóc sức khỏe có thể tạo thành một phần trong nền kinh tế quốc gia. Năm 2008, ngành Y tế sử dụng trung bình 9% (GDP) trong các quốc gia phát triển nhất.<ref>[http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_21571361_44315115_45549771_1_1_1_1,00.html OECD data]</ref> Hoa Kỳ (16.0%), Pháp (11.2%), và Thụy Sĩ (10.7%) là 3 nước dẫn đầu.
 
Chăm sóc sức khỏe thông thường được coi như là một yếu tố quyết định quan trọng trong việc nâng cao [[sức khỏe|sức khoẻ]] tổng quát và hạnh phúc của mọi người trên khắp thế giới. Một ví dụ của việc này là xóa bệnh đậu mùa trên toàn thế giới vào năm 1980 - WHO tuyên bố rằng căn bệnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại được loại bỏ hoàn toàn bởi sự can thiệp chăm sóc sức khỏe<ref>World Health Organization. ''Anniversary of smallpox eradication.'' Geneva, ngày 18 Junetháng 6 năm 2010.</ref>
 
==Tham khảo==