Khác biệt giữa các bản “Học khu Philadelphia”

n
General Fixes
n (General Fixes)
n (General Fixes)
[[Hình:School District of Philadelphia logo.gif|150 px|nhỏ|Logo của Nha học chánh Philadelphia]]
'''Nha học chánh Philadelphia''' ('''School District of Philadelphia''') là một [[học khu|khu học chánh]] có trụ sở tại Khu học chánh của Trung tâm Giáo dục tại [[Philadelphia]], Pennsylvania<ref>"[http://www.phila.k12.pa.us/contact/ Contact Us]." School District of Philadelphia. RetrievedTruy oncập ngày 31 tháng 3 năm 2010.</ref>, bao gồm tất cả các trường công lập ở thành phố Philadelphia. Được thành lập năm 1818, là học nha học chánh lớn thứ tám ở quốc gia<ref name="aboutus">{{chú thích báo|url= http://www.philsch.k12.pa.us/aboutus |title=Philadelphia School District - About Us |publisher= Philadelphia School District |accessdate=2007-02-20}}</ref>.
 
Hội Đồng Giáo Dục đã được tạo lập ra vào năm 1850 để giám sát các trường của Philadelphia. Đạo luật của Đại hội đồng ngày 05 tháng 4 năm 1867, được kiểm soát của các kiểm soát viên của Philadelphia sẽ được bổ nhiệm các thẩm phán của Tòa án thường thẩm. Có một kiểm soát viên được bổ nhiệm từ từng phường. Điều này đã được làm để loại trừ yếu tố chính trị khỏi việc quản lý các trường học<ref name="Edmunds">{{chú thích báo | first= Franklin Davenport | last= Edmunds | url= | title= The Public School Buildings of the City of Philadelphia from 1853 to 1867 | publisher= | year= 1917}}</ref>.