Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Quản trị Kinh doanh Marketing
* Kế toán tổng hợp
* Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp
* Tài chính doanh nghiệp
* Tài chính Ngân hàng
* Quản lý kinh tế
* Quản trị kinh doanh Thương mại quốc tế
 
Các chuyên ngành sẽ mở trong năm học 2012-2013
* Quản trị kinh doanh Thương mại điện tử
* Luật kinh tế
 
36

lần sửa đổi