Khác biệt giữa các bản “Nanh Trắng”

 
== Bản dịch tiếng Việt ==
* ''[http://www.datviettre.com/f151/nanh-tr%E1%BA%AFng-cu%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-b%E1%BA%A5t-t%E1%BA%ADn-ch%C6%B0%C6%A1ng-1-a-291/ Nanh Trắng]'', Bảo Hưng dịch, Quỳnh Hải Hà hiệu đính, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1997
 
==Tham khảo==