Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Backdoor”

n
General Fixes
n (Alphama Tool, General fixes)
n (General Fixes)
'''Backdoor''', nghĩa là "cửa hậu" hay lối vào phía sau. Trong một hệ thống máy tính, "cửa hậu" là một phương pháp vượt qua thủ tục chứng thực người dùng thông thường hoặc để giữ đường truy nhập từ xa tới một máy tính, trong khi cố gắng không bị phát hiện bởi việc giám sát thông thường. <ref>[http://grahamcluley.com/2013/07/zero-day-ios-exploit/ grahamcluely.com: "Zero-day exploit in Apple’s iOS operating system "sold for $500,000″" 15 Jul 2013]</ref><ref>[http://www.nytimes.com/2013/07/14/world/europe/nations-buying-as-hackers-sell-computer-flaws.html?_r=0 nytimes.com: "Nations Buying as Hackers Sell Flaws in Computer Code" (Perlroth et al) 13 Jul 2013]</ref><ref>[http://www.fastcompany.com/3009156/the-code-war/how-spies-hackers-and-the-government-bolster-a-booming-software-exploit-market fastcompany.com: "How Spies, Hackers, And the Government Bolster A Booming Software Exploit Market" ngày 1 Maytháng 5 năm 2013]</ref><ref>[http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2013/01/zero_day_exploits_should_the_hacker_gray_market_be_regulated.html "Cyberwar’s Gray Market" (Gallagher) 16 Jan 2013]</ref> Cửa hậu có thể có hình thức một chương trình được cài đặt (ví dụ Back Orifice hoặc cửa hậu rookit Sony/BMG rootkit được cài đặt khi một đĩa bất kỳ trong số hàng triệu đĩa CD nhạc của Sony được chơi trên một máy tính chạy Windows), hoặc có thể là một sửa đổi đối với một chương trình hợp pháp - đó là khi nó đi kèm với Trojan.
 
== Tham khảo ==