Khác biệt giữa các bản “Bồ Tùng Linh”

n
==Tiểu sử==
Bồ Tùng Linh sinh ra trong một gia đình tiểu thương nghèo ở huyện [[Truy Xuyên]] (淄川, nay là huyện [[Truy Bác|Truy Bác, Sơn Đông]]). Ông có thể có tổ tiên là [[người Mông Cổ]]. Năm 19 tuổi, ông đỗ [[tú tài]] trong [[khoa thi]], nhưng phải mãi đến năm 71 tuổi ông mới đỗ [[cống sinh]].
 
Bồ tùng linh sinh ra trong một gia đình có năm anh em.Gồm có : Triệu Kỳ,Triệu Chuyên,Bá Linh,Tùng Linh và Hạc Linh. Bồ Tùng Linh là con dòng thứ.
 
Ông dành hầu hết thời gian trong việc dạy học tư, và sưu tầm những câu chuyện mà sau này được viết trong tác phẩm [[Liêu trai chí dị]].
Người dùng vô danh