Khác biệt giữa các bản “Bồ Tùng Linh”

==Tiểu sử==
Bồ Tùng Linh sinh ra trong một gia đình tiểu thương nghèo ở huyện [[Truy Xuyên]] (淄川, nay là huyện [[Truy Bác|Truy Bác, Sơn Đông]]). Ông có thể có tổ tiên là [[người Mông Cổ]]. Năm 19 tuổi, ông đỗ [[tú tài]] trong [[khoa thi]], nhưng phải mãi đến năm 71 tuổi ông mới đỗ [[cống sinh]].
ChaThân ôngphụ của Bồ Tùng Linh là Bồ Bàn vì lận đận nơi khoa trường ,nên đã từ bỏ nghiệp nho theo nghiệp thương gia.Sinh con đầu lòng là Triệu Kỳ nhưng chẳng may chết yểu.Đến tuổi trung niên thì coi như ông đã tuyệt tự.Nên ông đóng cửa chuyên tâm đọc sách và làm từ thiện.Nhưng kỳ lạ thay lúc đó ông lại có bốn người con
Gồm có :Triệu Chuyên,Bá Linh,Tùng Linh và Hạc Linh. Bồ Tùng Linh là con dòng thứ.
 
Người dùng vô danh