Khác biệt giữa các bản “Bồ Tùng Linh”

không có tóm lược sửa đổi
 
Về tiểu thuyết, có bộ 16 quyển Liêu trai văn tập. Về thơ cũng có bộ Liêu trai thi tập bao gồm 6 quyển với hơn 1000 bài thơ, 170 bài từ, 14 vở ca khúc dân gian và 3 vở tạp kịch. Ngoài ra, một số nhà phê bình văn học cho rằng tác phẩm tiểu thuyết [[Tỉnh thế nhân duyên truyện]] bằng tiếng Trung bản ngữ là của ông sáng tác.<ref>[http://www.cinet.gov.vn/Vanhoa/Vanhoc/vh-nuocngoai/noidungtacpham/Trungquoc/BO%20TUNG%20LINH.htm Bồ Tùng Linh và truyện ngắn "Chuyện lạ chim câu"]</ref>
==Luận bàn 2 chữ Liêu trai==
 
Trong 2 từ Liêu Trai thì từ "Trai" là chính từ,còn từ "Liêu" chỉ là bổ túc từ.
Từ "Trai" có rất nhiều nghĩa nhưng nghĩa "phòng học" là được nhiều người đồng tình nhất.
Từ "Liêu" có nghĩa là "sơ sài" ,"tạm bợ" .
Vậy Liêu Trai có nghĩa là phòng học(cũng có thể là phòng đọc sách ngày xưa)sơ sài tạm bợ.Thật ra trước đó Liêu trai chí dị có tên là "Quỷ Hồ Truyện".Nhưng có lời đồn rằng trong lúc ông đi thi Hương,quỷ hồ cứ quanh quẩn ngoài lều khiến ông sợ hãi nên đổi tên thành Liêu Trai Chí Dị.Nhưng đó chỉ là tin đồn không có căn cứ để xác minh.
==Tham khảo==
* Encyclopædia Britannica 2005 Ultimate Reference Suite DVD, - P'u Sung-ling
2

lần sửa đổi