Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Scorzonera franchetii”