Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Đức Dương”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Từ điển Inđônêxia – Việt, 1998 (chủ nhiệm).
*Từ điển Lào – Việt, 1995 (chủ nhiệm).
*Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á, 1983 (viết chung với [[GS Phan Ngọc]]).
*25 năm tiếp cận Đông Nam Á học, 1998.
*Ngôn ngữ văn hóa Lào trong bối cảnh Đông Nam Á, 1998.
22

lần sửa đổi