Khác biệt giữa các bản “Máy cắt cỏ”

n
n (Đã lùi lại sửa đổi của Nadia 23212 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
 
==Tác động đến môi trường ==
Một nghiên cứu năm 2001 cho thấy một số máy cắt sản xuất cùng một lượng ô nhiễm (khí thải khác hơn là carbon dioxide) trong một giờ lái xe là một chiếc xe mô hình năm 1992 cho 650 dặm (1.050 km). Một ước tính đặt số lượng ô nhiễm từ một bãi cỏ máy cắt tại bốn lần số tiền từ một chiếc xe, mỗi giờ, mặc dù báo cáo này là không còn nữa. Bắt đầu từ năm 2011, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã thiết lập các tiêu chuẩn về khí thải cho các thiết bị máy cắt cỏ và dự kiến ​​giảm ít nhất 35 phần trăm .
 
Máy cắt cỏ cũng tạo ra ô nhiễm tiếng ồn đáng kể, và có thể gây ra mất thính lực nếu được sử dụng mà không cần bảo vệ thính giác. Điều này có thể tránh được thông qua việc sử dụng các máy cắt cuộn.