Khác biệt giữa các bản “Thisted”

không có tóm lược sửa đổi
Thisted là một thị trấn ở [[Thisted (đôkhu thịtự quản)|khu tự quản Thisted]] của vùng [[Nordjylland]], ở Đan Mạch. Thị xã có dân số là 13.079 (ngày 01 tháng 1 năm 2014) và nằm trong Thy, tây bắc [[Jutland]]. Đây là một trong các địa danh du lịch nổi tiếng của Đan Mạch.
Tên thị xã xuất phát từ vị thần Đức Tyr và có thể được dịch là Stead của Tyr.
Tư cách thị trấn đã được trao cho Thisted trong năm 1500.
Người dùng vô danh