Hien712

Tham gia ngày 9 tháng 11 năm 2009
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{| style="float:right; border:#4997D0 solid 1px; background:#E0FFFF" |- !Ngôn ngữ sử dụng |- | {{User vi}} |- !Trên…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
|-
|}
 
 
{{col-begin}}
{{col-2}}
{{Thành viên Hà Nội}}
{{Thành viên sử dụng Google Chrome}}
 
{{col-2}}
{{Thành viên yêu thích UEFA Champions League}}
 
{{col-end}}
394

lần sửa đổi