Khác biệt giữa các bản “Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô''' ({{lang-ru|Секретариат ЦК КПСС}}) tên đầy đủ '''Ban Bí thư Ban Chấp hà…”)
 
| 5/4/1920
| {{age in years and days|1919|11|29|1920|4|5}}
| align="left" |Bầu [[Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô|ChịuBí thư trách nhiệm Ban Bí thư]], và Bí thư, tại Hội nghị lần thứ 8.
|-
! scope="row" | {{sortname|Elena|Stasova}}<br>(1873–1966)
| 5/4/1920
| {{age in years and days|1919|3|25|1920|4|5}}
| align="left" |Bầu [[Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô|ChịuBí thư trách nhiệm Ban Bí thư]] tại Hội nghị lần thứ nhất, và giảm bớt chức vụ tại Hội nghị lần thứ 8 trở thành thành viên bình thường.
|}
===Đại hội Đảng lần thứ IX===
| 16/3/1921
| {{age in years and days|1920|4|5|1921|3|16}}
| align="left" | Bầu [[Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô|ChịuBí thư trách nhiệm Ban Bí thư]] tại Hội nghị lần thứ nhất.
|-
! scope="row" | {{sortname|Yevgeni|Preobrazhensky}}<br>(1886–1937)