Khác biệt giữa các bản “Lỗ tử Ban”

n
General Fixes
n
n (General Fixes)
Người chú Cơ Ban là Khánh Phủ muốn tranh ngôi với ông, liên kết với một người chú khác là Thúc Nha chống lại ông.
 
Khi chưa lên ngôi, Cơ Ban từng có thù với Ngữ nhân tên là Lạc. [[Lỗ Trang công]] khuyên ông nên giết Lạc để trừ hậu họa nhưng ông không nghe theo.
 
Mẹ kế Cơ Ban là [[Ai Khương (vợ Lỗ Trang công)|Ai Khương]] (con gái [[Tề Tương công]]) thông dâm với chú Khánh Phủ. Hai người bàn nhau lập người em ông - con của em Ai Khương (Thúc Khương) - là [[lỗ Mẫn công|công tử Khải]] lên ngôi, do đó Khánh Phủ dự định giết ông.