Khác biệt giữa các bản “Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
 
'''Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô''' ({{lang-ru|Секретариат ЦК КПСС}}) tên đầy đủ '''Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô''' là cơ quan tối cao [[Tập thể lãnh đạo|làm việc tập thể]] của [[Đảng Cộng sản Liên Xô]]. Ban Bí thư có thể tham dự phiên họp của [[Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô|Bộ Chính trị]] với vai trò tham vấn.