Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Thời kỳ Tiền Cambri”

Trang mới: “ Mình đọc bài viết này, mình học không cao lắm nên không biết từ ( MA ) là gì, xin vui lòng cho mình biết ký hiệu này. ví dụ đo…”
(Trang mới: “ Mình đọc bài viết này, mình học không cao lắm nên không biết từ ( MA ) là gì, xin vui lòng cho mình biết ký hiệu này. ví dụ đo…”)
(Không có sự khác biệt)
33

lần sửa đổi