Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

không có tóm lược sửa đổi
== Lên ngôi vua ==
 
Tào Mao là con trai của Đông Hải Định vương<ref>Chữ Định ở đây là tên thụy</ref> [[Tào Lâm]] và là cháu nội của Ngụy Văn đế [[Tào Phi]], vua đầu tiên của nhà Ngụy. Thời trẻ ông được ban tước vị '''Cao Quý hương công'''. Từ năm [[251]], quyền hành trong triều đình nhà Ngụy lọt vào tay họ Tư Mã. Đến năm [[254]], do hoàng đế Tào Phương có âm mưu chống lại [[Tư Mã Sư]] nên bị Tư Mã Sư phế truất. Sau đó Tư Mã Sư xin ý kiến của Quách Thái hậu (vợ Minh đế Tào Tấn) về người kế vị. Quách Thái hậu quyết định chọn Tào Mao, khi đó mới 14 tuổi lên làm hoàng đế, đổi niên hiệu là Chính Nguyên<ref>[[Tam quốc chí]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B704 quyển 4]</ref>.
 
== Hoàng đế bù nhìn ==
Người dùng vô danh