Khác biệt giữa các bản “Asunción”

n (Alphama Tool, General fixes)
 
Nhiệt độ cao trung bình là 29,4 °C và thấp trung bình là 24 °C.
 
{{Weather box
|location = Asunción
|single line = Yes
|metric first = Yes
|Jan record high C = 40.4
|Feb record high C = 39.6
|Mar record high C = 39.5
|Apr record high C = 36.4
|May record high C = 33.4
|Jun record high C = 32.3
|Jul record high C = 34.0
|Aug record high C = 35.4
|Sep record high C = 38.5
|Oct record high C = 39.2
|Nov record high C = 40.2
|Dec record high C = 41.7
|year record high C = 41.7
|Jan high C = 33.1
|Feb high C = 32.6
|Mar high C = 31.5
|Apr high C = 28.1
|May high C = 24.9
|Jun high C = 22.6
|Jul high C = 23.4
|Aug high C = 24.2
|Sep high C = 26.1
|Oct high C = 28.9
|Nov high C = 30.6
|Dec high C = 32.2
|year high C = 28.2
|Jan mean C = 27.5
|Feb mean C = 26.9
|Mar mean C = 25.9
|Apr mean C = 22.8
|May mean C = 19.8
|Jun mean C = 17.6
|Jul mean C = 17.9
|Aug mean C = 18.6
|Sep mean C = 20.5
|Oct mean C = 23.2
|Nov mean C = 24.9
|Dec mean C = 26.5
|year mean C = 22.7
|Jan low C = 22.7
|Feb low C = 22.4
|Mar low C = 21.4
|Apr low C = 18.7
|May low C = 16.0
|Jun low C = 13.5
|Jul low C = 13.7
|Aug low C = 14.2
|Sep low C = 15.9
|Oct low C = 18.3
|Nov low C = 20.0
|Dec low C = 21.6
|year low C = 18.2
|Jan record low C = 12.4
|Feb record low C = 12.5
|Mar record low C = 10.2
|Apr record low C = 8.0
|May record low C = 2.6
|Jun record low C = 0.6
|Jul record low C = -0.6
|Aug record low C = 0.0
|Sep record low C = 3.6
|Oct record low C = 7.0
|Nov record low C = 8.8
|Dec record low C = 10.8
|year record low C = -0.6
|precipitation colour = green
|Jan precipitation mm = 158.2
|Feb precipitation mm = 122.0
|Mar precipitation mm = 114.6
|Apr precipitation mm = 156.9
|May precipitation mm = 110.4
|Jun precipitation mm = 72.2
|Jul precipitation mm = 42.3
|Aug precipitation mm = 77.2
|Sep precipitation mm = 78.6
|Oct precipitation mm = 115.7
|Nov precipitation mm = 152.6
|Dec precipitation mm = 132.3
|year precipitation mm = 1333.0
|unit precipitation days = 0.1 mm
|Jan precipitation days = 6
|Feb precipitation days = 5
|Mar precipitation days = 5
|Apr precipitation days = 5
|May precipitation days = 5
|Jun precipitation days = 5
|Jul precipitation days = 3
|Aug precipitation days = 4
|Sep precipitation days = 4
|Oct precipitation days = 6
|Nov precipitation days = 6
|Dec precipitation days = 6
|year precipitation days = 60
|Jan humidity = 68
|Feb humidity = 71
|Mar humidity = 72
|Apr humidity = 75
|May humidity = 76
|Jun humidity = 76
|Jul humidity = 70
|Aug humidity = 70
|Sep humidity = 66
|Oct humidity = 67
|Nov humidity = 67
|Dec humidity = 68
|year humidity = 70
|Jan sun = 276
|Feb sun = 246
|Mar sun = 254
|Apr sun = 228
|May sun = 205
|Jun sun = 165
|Jul sun = 195
|Aug sun = 223
|Sep sun = 204
|Oct sun = 242
|Nov sun = 270
|Dec sun = 295
|year sun = 2803
|source 1 = NOAA<ref name= NOAA>{{chú thích web
| url = ftp://ftp.atdd.noaa.gov/pub/GCOS/WMO-Normals/TABLES/REGIII/PY/86218.TXT
| title = Asunción Climate Normals 1961–1990
| publisher = [[National Oceanic and Atmospheric Administration]]
| language = Tiếng Anh
| accessdate = January 25, 2015}}</ref>
|source 2 = [[Viện Khí tượng Đan Mạch]] (giờ nắng)<ref name=DMI>{{chú thích web
| last1 = Cappelen
| first1 = John
| last2 = Jensen
| first2 = Jens
| archiveurl = http://web.archive.org/web/20130427173827/http://www.dmi.dk/dmi/tr01-17.pdf
| archivedate = April 27, 2013
| url = http://www.dmi.dk/dmi/tr01-17.pdf
| work = Climate Data for Selected Stations (1931-1960)
| title = Paraguay - Asuncion
| page = 208
| publisher = Danish Meteorological Institute
| language = Tiếng Đan Mạch
| accessdate = December 27, 2012}}</ref>
|date=January 2015
}}
 
== Dân cư ==
702

lần sửa đổi