Khác biệt giữa các bản “Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

n (→‎2011-2016: General Fixes)
==Thành viên Ban Chỉ đạo==
===2011-2016===
; Trưởng ban Ban Chỉ đạo
* [[Trương Tấn Sang]] - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước;Phó Trưởng ban Thường trực
; Phó Trưởng ban Thường trực
* [[Lê Thị Thu Ba]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo
; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo
* [[Nguyễn Xuân Phúc]] - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ
* [[Nguyễn Văn Quyền]] - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;Ủy viên
; Ủy viên
* [[Uông Chu Lưu]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
* [[Trần Đại Quang]] - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
* [[Phan Trung Lý]] - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội
* [[Phạm Quốc Anh]] - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
* [[Lê Thúc Anh]] - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam;Ủy viên chuyên trách
; Ủy viên chuyên trách
* PGS-TS Nguyễn Tất Viễn - Nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp 2003-2008,Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp
* Nguyễn Phong Hòa