Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Q. Thắng”

(bổ sung thêm sách tham khảo)
==Tác phẩm==
Nguyễn Q.Thắng là tác giả của nhiều công trình biên khảo văn học và sử học:
*'''[[Huỳnh Thúc Kháng]] - Con người và thơ văn'''. Phủ Quốc vụ khanh Đặc trách Văn Hóa xuất bản, [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]], 1972.
*'''Trung Kì dân biến thỉ mạt kí''' (dịch thuật). Phủ Quốc vụ khanh Đặc trách Văn Hóa xuất bản, [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]], 1973.
*'''Tìm hiểu một tác phẩm văn chương'''. Trường Xuân xuất bản, Sài gòn, 1974.
*'''Tiểu Luật I''' (Mấy vấn đề về Văn học Việt Nam). Trường Xuân xuất bản 1975.
*'''Âm vị học và ngữ học Việt Nam''', Đại học Cần Thơ xuất bản, 1975.
*'''[[Phan Châu Trinh]], cuộc đời và tác phẩm'''. Nhà xuất bản [[Thành phố Hồ Chí Minh]], 1986. Nhà xuất bản Văn học tái bản, 1992.
*'''[[Hoàng Sa]]-[[Trường Sa]]'''. Nhà xuất bản Trẻ, [[Thành phố Hồ Chí Minh]], 1988.
*'''Tiến Trình Văn Nghệ Miền Nam'''. Nhà xuất bản [[An Giang]], 1990. Nhà xuất bản Văn Học tái bản, 1988.
*'''Chúng tôi tập viết [[tiếng Việt]]'''. Nhà xuất bản bản Long An, 1991.
*'''Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam''' (soạn chung với Nguyễn Bá Thế). Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1991, 1992 (tái bản). Nhà xuất bản Văn Hóa tái bản năm 1993, 1994...Đến nay sách đã được tái bản lần thứ 8.
*'''[[Huỳnh Thúc Kháng]]''' - Tác phẩm. Nhà xuất bản [[Thành phố Hồ Chí Minh]], 1992.
*'''Kim Thạch Kì Duyên'''. Nhà xuất bản Văn Học, 1993.
*'''Khoa cử và Giáo dục''' [[Việt Nam]]. Nhà xuất bản Văn Hóa, 1993, 1994 (tái bản). Nhà xuất bản [[Thành phố Hồ Chí Minh]] tái bản, 2003.
*'''Hoàng Việt luật lệ''', tức luật [[Gia Long]] (dịch thuật). Nhà xuất bản Văn Hóa, 1994.
*'''Tiểu Luận II''' (Mấy vấn đề về Văn học Việt Nam). Nhà xuất bản Văn Học 1995.
*'''[[Quảng Nam]]-Đất nước và Nhân vật'''. Nhà xuất bản Văn Hóa, 1996, 2001 (tái bản).
*'''Từ điển tác gia Văn hóa Việt Nam'''. Nhà xuất bản Văn Hóa, 1999.
*'''[[Trần Văn Dư]] với phong trào Nghĩa hội'''. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2001.
*'''Đường phố [[Thành phố Hồ Chí Minh]]'''. Nhà xuất bản Văn Hóa, 2001.
*'''Tuyển tập [[Vương Hồng Sển]]'''. Nhà xuất bản Văn Học, 2001.
*'''Tuyển tập [[Bình Nguyên Lộc]]'''. Nhà xuất bản Văn Học, 2001.
*'''Tìm tòi và cảm nhận'''. Nhà xuất bản Văn Hóa, 2001.
*'''Lược khảo Hoàng Việt luật lệ'''. Nhà xuất bản Văn hóa, 2002.
*'''Hà Đình [[Nguyễn Thuật]]-Tác phẩm'''. Nhà xuất bản [[Thành phố Hồ Chí Minh]], 2003. Nhà xuất bản Văn học tái bản, 2009.
*'''Tuyển tập [[Phan Văn Hùm]]'''. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2003.
*'''Văn học miền Nam''' (2 tập). Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2003.
*'''Tuyển tập [[Nguyễn Hiến Lê]]''' (4 tập). Nhà xuất bản Văn Học, 2005.
*'''[[Phong trào Duy Tân|Phong trào Duy tân]] 1908 với các khuôn mặt tiêu biểu'''. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2006.
*'''[[Văn học Việt Nam]] nơi miền đất mới''' (4 tập, gồm 6.000 trang). Nhà xuất bản Văn học, 2007.
*'''[[Sơn Vương]]-Nhà văn, người tù thế kỷ''' (2 tập, gồm 1.800 trang). Nhà xuất bản Văn học, 2007.
*'''[[Hoàng Sa]]-[[Trường Sa]] lãnh thổ [[Việt Nam]] với công pháp Quốc tế'''. Nhà xuất bản Kiến thức, 2008.
*'''Đại Nam quốc sử diễn ca''' (bản Duy Minh Thị, 1874). Nhà xuất bản Văn học, 2009.
*'''[[Bình Nguyên Lộc]] với hương gió [[Đồng Nai]]'''. Nhà xuất bản Văn học, 2010.
*'''[[Thiện Chiếu]] - Nhà cải cách [[Phật]] học'''. Nhà xuất bản Văn học, 2010.
*'''[[Đào Trinh Nhất]]-[[Nhà văn]], [[nhà báo]] bậc thầy'''. Nhà xuất bản Văn học, 2010.
*'''[[Đào Trinh Nhất]]-Tác phẩm'''. Nhà xuất bản Văn học, 2010.
 
*...
== Chú thích ==
{{Tham khảo}}
49

lần sửa đổi