Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Q. Thắng”

*''Âm vị học và ngữ học Việt Nam'', Đại học Cần Thơ xuất bản, 1975.
*''[[Phan Châu Trinh]], cuộc đời và tác phẩm''. Nhà xuất bản [[Thành phố Hồ Chí Minh]], 1986. Nhà xuất bản Văn học tái bản, 1992.
*''[[Hoàng Sa]] - [[Trường Sa]]''. Nhà xuất bản Trẻ, [[Thành phố Hồ Chí Minh]], 1988.
*''Tiến Trình Văn Nghệ Miền Nam''. Nhà xuất bản [[An Giang]], 1990. Nhà xuất bản Văn Học tái bản, 1988.
*''Chúng tôi tập viết [[tiếng Việt]]''. Nhà xuất bản bản Long An, 1991.
*''Hoàng Việt luật lệ'', tức luật [[Gia Long]] (dịch thuật). Nhà xuất bản Văn Hóa, 1994.
*''Tiểu Luận II'' (Mấy vấn đề về Văn học Việt Nam). Nhà xuất bản Văn Học 1995.
*''[[Quảng Nam]] - Đất nước và Nhân vật''. Nhà xuất bản Văn Hóa, 1996, 2001 (tái bản).
*''Từ điển tác gia Văn hóa Việt Nam''. Nhà xuất bản Văn Hóa, 1999.
*''[[Trần Văn Dư]] với phong trào Nghĩa hội''. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2001.
*''Tìm tòi và cảm nhận''. Nhà xuất bản Văn Hóa, 2001.
*''Lược khảo Hoàng Việt luật lệ''. Nhà xuất bản Văn hóa, 2002.
*''Hà Đình [[Nguyễn Thuật]] - Tác phẩm''. Nhà xuất bản [[Thành phố Hồ Chí Minh]], 2003. Nhà xuất bản Văn học tái bản, 2009.
*''Tuyển tập [[Phan Văn Hùm]]''. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2003.
*''Văn học miền Nam'' (2 tập). Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2003.
*''[[Phong trào Duy Tân|Phong trào Duy tân]] 1908 với các khuôn mặt tiêu biểu''. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2006.
*''[[Văn học Việt Nam]] nơi miền đất mới'' (4 tập, gồm 6.000 trang). Nhà xuất bản Văn học, 2007.
*''[[Sơn Vương]] - Nhà văn, người tù thế kỷ'' (2 tập, gồm 1.800 trang). Nhà xuất bản Văn học, 2007.
*''[[Hoàng Sa]] - [[Trường Sa]] lãnh thổ [[Việt Nam]] với công pháp Quốc tế''. Nhà xuất bản Kiến thức, 2008.
*''Đại Nam quốc sử diễn ca'' (bản Duy Minh Thị, 1874). Nhà xuất bản Văn học, 2009.
*''[[Bình Nguyên Lộc]] với hương gió [[Đồng Nai]]''. Nhà xuất bản Văn học, 2010.
*''[[Thiện Chiếu]] - Nhà cải cách [[Phật]] học''. Nhà xuất bản Văn học, 2010.
*''[[Đào Trinh Nhất]] - [[Nhà văn]], [[nhà báo]] bậc thầy''. Nhà xuất bản Văn học, 2010.
*''[[Đào Trinh Nhất]] - Tác phẩm''. Nhà xuất bản Văn học, 2010.
 
== Chú thích ==
49

lần sửa đổi