Khác biệt giữa bản sửa đổi của “XML”

Không có tóm lược sửa đổi
 
== Lịch sử ==
Vào giữa những năm 1990, các chuyên gia SGML đã có kinh nghiệm với [[World Wide Web]] (vẫn còn khá mới vào thời đó). Họ tin tưởng rằng SGML có thể cung cấp giải pháp cho các vấn đề mà Web đang gặp phải. Jon Bosak đưa ra ý kiến W3C nên tài trợ một chương trình mang tên "SGML trên Web". Sau thời gian này một tập con của SGML ra đời mang tên XML
 
== Đặc điểm ==
Người dùng vô danh