Khác biệt giữa các bản “Chi Tre lông”

không có tóm lược sửa đổi
==Loài==
Hiện tại mới chỉ ghi nhận được 2 loài trong chi:
* ''[[Kinabaluchloa nebulosa]]'' <small>[[Khoon Meng Wong|K.M.Wong]], 1993</small>
* ''[[Kinabaluchloa wrayi]]'' <small>([[Otto Stapf|Stapf]]) [[Khoon Meng Wong|K.M.Wong]], 1993</small>: [[Tre lông Bidoup]]
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}