Khác biệt giữa các bản “Thoát Hoan”

(Bỏ sử dụng tập tin "Tập tin:Thoat hoan chui.JPG": Gỡ hình bị xóa khỏi Wikipedia. (TW))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày 18 tháng 2, hai bên đại chiến bên bờ [[sông Hồng]]. Quân Trần xuôi sông Hồng rút lui<ref>Nguyên sử, quyển 209.</ref>. Quân Nguyên tiến đến đóng dưới chân thành một hôm rồi mới vào thành, chỉ thấy "cung thất nhẵn không". Thoát Hoan khao quân trong cung thành, nhưng rồi lại sớm rút quân khỏi thành, trở lại trại đã lập bên bờ Bắc [[sông Hồng]]<ref>Hà Văn Tấn và Phạm Thị Tâm (1972), trang 217-222.</ref>. Vừa đợi [[Toa Đô]] từ phía Nam tiến lên, Thoát Hoan vừa phái Koncak, Mangqudai, Bolqadar theo đường bộ, [[Lý Hằng]], [[Ô Mã Nhi]] theo đường thủy đuổi theo vua Trần, nhưng không thành công.
 
Thoát Hoan tuy chiếm được kinh thành Đại Việt nhưng gặp phải kế vườn không nhà trống của quân Trần khiến quân Nguyên bị thiếu lượnglương thực.
 
Để phòng thủ mặt phía Nam của thành Thăng Long, Thoát Hoan dựng 2 căn cứ liền kề nhau ở hai bờ sông Hồng, một ở Hàm Tử Quan (cửa Hàm Tử - nay ở Khoái Châu, Hưng Yên) và một ở Chương Dương Độ (bến Chương Dương - nay ở Thượng Phúc, thuộc [[Thường Tín]], [[Hà Nội]]). Tháng 5, quân Trần Quang Khải bắt đầu phản công.
40

lần sửa đổi