Khác biệt giữa các bản “Cao Câu Ly”

[[Khất Khất Trọng Tượng|Đại Trọng Tượng]] và con trai của mình [[Bột Hải Cao Vương|Đại Tộ Vinh]] - vốn là những viên tướng cũ của Cao Câu Ly - tỏ ra họ thành công hơn. Họ đánh tan quân Đường, khôi phục lại một phần lớn lãnh thổ Cao Câu Ly và thiết lập nước [[Vương quốc Bột Hải|Đại Chấn]]; sau khi Đại Trọng Tượng qua đời thì tên nước được đổi lại là Bột Hải. Bột Hải sau này phát triển thành một quốc gia rộng lớn tại khu vực Mãn Châu, cực bắc Triều Tiên và miền duyên hải tây nam nước Nga, nó vẫn tự coi mình là kẻ kế tục vương quốc Cao Câu Ly khi xưa, nhất là trong quan hệ ngoại giao với Nhật Bản. Ở phía nam [[sông Đại Đồng]] là thế lực của Tân La.
 
Vào đầu thế kỷ thứ 10, khi Tân La đã suy yếu, [[Cung Duệ]] (弓裔, 궁예, ''Kung Ye'') khởi nghĩa ở vùng đất phía bắc, lập ra nước [[Thái Phong|Hậu Cao Câu Ly]] - ám chỉ mình là kẻ kế tục vương quốc Cao Câu Ly cũ. Về sau vương triều kế tục Tân La cũng đặt cho mình cái tên là [[Cao Ly]] dựa trên cái tên Cao Câu Ly khi xưa - cùng với nghĩa ám chỉ mình là kẻ thừa kế Cao Câu Ly.
 
==Quân sự==
207

lần sửa đổi