Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Acantheae-stub”

Trang mới: “{{asbox | image = | pix = | subject = về tông ô rô Acantheae | category = Sơ khai Acantheae | qualifier = | tempsort = | name = Bản mẫu:Acanthe…”
(Trang mới: “{{asbox | image = | pix = | subject = về tông ô rô Acantheae | category = Sơ khai Acantheae | qualifier = | tempsort = | name = Bản mẫu:Acanthe…”)
(Không có sự khác biệt)