Khác biệt giữa các bản “Hệ thống phân loại trò chơi điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
n (Alphama Tool, General fixes)
! {{Flagcountry|ROC}}
![[Game Software Rating Regulations|GSRR]]
| colspan="5" style="background:lime;" |普通 <br /> (G)
| colspan="6" style="background:yellow;" |保護 <br /> (P)
| colspan="3" style="background:orange;" |輔12 <br /> (PG 12)
| colspan="3" style="background:red; color:white;" |輔15 <br /> (PG 15)
| style="background:black; color:white" |限制 <br /> (R)
|colspan="1" style="background:lightgrey; color:black;" |không rõ
|-
Người dùng vô danh