Khác biệt giữa các bản “Krông Năng”

không có tóm lược sửa đổi
(dân tộc)
* Xã Ea Dáh
Số buôn của người dân tộc thiểu số trong huyện là 30 buôn.
 
với nhiều các dân tộc thiểu số nhu : e
 
==Liên kết ngoài==